Inge D.

logo
logo
Of je nu thuis bent of op een exotische locatie: door mijn lens is #elkedageenavontuur

Volg me:

REPORTAGES

 1. Foto’s gemaakt door Inge Driesen – Project Beta mogen gepubliceerd worden op de website, de blog, de facebookpagina en de instagram-account van Inge Driesen – Project Beta. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.
 3. De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf.
 4. Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, op straffe van ongeldigheid en laattijdigheid.
 5. Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 6. De boeking van een reportage bij Inge Driesen – Project Beta is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een reportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 7. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt iedereen zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en wordt in samenspraak een andere datum gezocht.
 8. In het geval van een huwelijksreportage wordt bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum een andere fotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis fotosessie van 2 uur op een andere datum (verplaatsingsonkosten niet inbegrepen).
 9. Bij annulatie van een reportage binnen de 2 maanden voor de afgesproken datum, wordt een annulatiekost van 20% van de totale afgesproken prijs bovenop het voorschot aangerekend.
 10. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een reportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 11. Een reportage van Inge Driesen – Project Beta wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de reportage krijgt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zal er een factuur opgesteld worden volgens de tarieven die op dat moment gehanteerd worden voor commerciële fotografie.
 12. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 13. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.
 14. De foto’s worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.
 15. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 16. Inbegrepen in de prijs zijn twee mappen met foto’s die digitaal doorgestuurd worden naar de klant. Eén map bevat de foto’s in hoge resolutie. De andere map bevat foto’s die geschikt zijn om te delen op het web. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden.
 17. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 18. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.